سقف کاذب D112a

ساختار این سقف شامل یک زیرسازی فولادی سبک با سازه گذاری در دو جهت (به صورت متعامد) بوده که پنل ها در یک یا دو لایه بر روی آن نصب می شوند. با توجه به عملکرد بالای سقف کاذب D112a، می توان از این نوع سقف کاذب در بسیاری از فضاها و در طرح های تزئینی متنوع و زیبا استفاده نمود
ساختار این نوع سقف شامل یک زیرسازی فولادی سبک با سازه گزاری در دو جهت بوده که گچبرگ ها در یک یا دولایه بروی آن نصب می شوند با توجه به عملکرد بالای سقف کاذب D112a میتوان از این نوع سقف کاذب کناف در بسیاری از فضاها و در طرح های تزئینی متنوع استفاده نمود.در واقع W111 ساختار پایه دیوار های جدا کننده کناف می باشد. ساختاراین دیوار شامل یک ردیف سازه یک لایه پنل در هر طرف می باشد. استفاده از حداقل مصالح ممکن جهت اجرای دیوار، سطح اشغال بسیار کم و سادگی اجرا از ویژگی های این نوع دیوار می باشند. دیوار W111 برای تقسیمات داخلی واحد های مسکونی ، اداری و یا هر کاربردی که اجرای یک دیوار با سرعت اجرایی بالا و حداقل مصالح و هزینه مطرح باشد، استفاده می گردد.

d112a

سایر دسته بندی های سقف های کاذب یکپارچه کناف