سقف کاذب مشبک کناف

سقف های کاذب مشبک کناف، از شبکه سازه های سپری تی شکل و تایل های گچی و معدنی ۶۰*۶۰ تشکیل می شوند. شبکه مذکور به وسیله آویزهای قابل تنظیم به سقف اصلی متصل گردیده و سپس تایلها درون این شبکه قرار می گیرند. نصب سریع و آسان، دسترسی آسان به فضای تأسیساتی پشت سقف کاذب و تعمیر و نگهداری آسان ، مقرون به صرفه بودن از جمله ویژگی های این ساختار می باشد.

برای مشاهده محصولات کناف ما به فروشگاه لناند سر بزنید

سقف کاذب مشبک - سقف کاذب کی پلاس - کناف
سقف کاذب مشبک - سقف کاذب کی پلاس - کناف
سقف کاذب مشبک - سقف کاذب کی پلاس - کناف
سقف کاذب مشبک - سقف کاذب کی پلاس - کناف
سقف کاذب مشبک - سقف کاذب کی پلاس - کناف